Стратегія страхування інвестицій в будівництво

Місія створення програми – безризикове інвестування в нове будівництво багатоповерхової житлової забудови.

Програма складається з декількох етапів. На кожному з етапів Забудовник забезпечує повне виключення ризиків Інвестора. Така безпека інвестування досягається завдяки спеціально залученим фінансовим партнерам програми.

Витрати послуг фінансових партнерів повністю сплачуються Забудовником.

Залучення інвесторів за програмою розпочинається після набуття Забудовником документів, що підтверджують право на користування земельною ділянкою під житлову багатоповерхову забудову; наявність вихідних даних на проектування та ескізний проект на будівництво.

I етап

Підготовчий період. Застраховані інвестиції

Залучення інвестицій на роботи та послуги пов’язані з проведенням підготовчого періоду будівництва об’єкту.

Підготовчий період включає:
Розробку проекту виконання робіт підготовчого періоду;
Отримання дозволу на виконання робіт підготовчого періоду;
Виконання робіт підготовчого пе ріоду;
Розробку проектної документації на будівництво об’єкту;
Проведення відповідних експертиз та погоджень;
Затвердження проектної документації на будівництво об’єкту;
Отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

На цьому етапі за Інвестором закріплюється об’єкт нерухомого майна (квартира, нежитлове приміщення, тощо), про що складається відповідний контракт. Інвестор сплачує лише 25% загальної вартості об’єкту нерухомого майна, а Забудовник страхує вказану суму внеску. При цьому, вигодонабувачем за договором страхування є Інвестор. У випадку не виконання Забудовником своїх зобов’язань цього етапу програми, страхова компанія-партнер компенсує Інвестору суму сплачених грошових коштів.

Підготовчий етап вважається виконаним в момент отримання Забудовником дозволу на виконання будівельних робіт.

II етап

Основний період будівництва. Інвестиції контролюються банком

На цьому етапі Інвестор сплачує решту вартості об’єкту нерухомого майна.

Така сплата відбувається частками за фактично виконані будівельні роботи. Таким чином Інвестор не здійснює жодних передплат, що принципово відрізняє «I B I S – Стратегія страхування інвестицій в будівництво» від інших існуючих на сьогодні програм інвестування в будівництво.

Оплата здійснюється шляхом поповнення Інвестором власного рахунку(рахунків) в банківській установі, розпорядження яким відбувається наступним чином:

Банк списує грошові кошти з рахунку (ескроу) Інвестора на рахунок Забудовника, тільки за умови виконання останнім певних будівельних робіт, визначених контрактом. Тобто, банк не здійснить списання грошових коштів Інвестора до моменту підтвердження виконання визначеного контрактом обсягу будівельних робіт. Забудовник надає банку підтвердження відповідними документами;
Інвестор має можливість внесення коштів на рахунки банку як повністю, так і частково за індивідуальними умовами.
Крім банку, нагляд за процесом будівництва на цьому етапі здійснюється незалежними сертифікованими фахівцями з питань технічного та авторського нагляду.

II етап будівництва вважається виконаним з моменту введення в експлуатацію завершеного будівництвом об’єкту, відповідно діючого законодавства.

III етап

Набуття права власності

На підставі контрактів, укладених відповідно до цієї програми Інвестор набуває право власності на об’єкт нерухомого майна.

Таким чином, по закінченню програми Інвестор отримує нерухомість в сучасній новобудові без ризиків втрати власних заощаджень.

г. Запорожье ул. Александра Пивоварова, 4